• Call : 2691021267, 6937025916

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (ποιες διαστάσεις του θέματος θα προσεγγίσετε, συνοπτικά)

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ-ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ-ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ-ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΩΝ-ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑΣ-ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ (τι επιδιώκετε να είναι σε θέση να κάνουν, συνοπτικά )

Γνωστικοί:

Οι στόχοι του γνωστικού τομέα εισάγονται με εκφράσεις όπως: ο/η μαθητής/τρια να είναι σε θέση · Να επιλέγει · Να παρατηρεί · Να ελέγχει μεταβλητές · Να ταξινομεί · Να συμπεραίνει · Να προβλέπει · Να υποθέτει · Να ερμηνεύει · Να ορίζει · Να συγκρίνει · Να εξηγεί · Να κατατάσσει, · Να ταξινομεί, · Να κατηγοριοποιεί · Να προσδιορίζει · Να συνθέτει · Να συντάσσει · Να συσχετίζει · Να συνδέει · Να αντιπαραθέτει · Να διακρίνει · Να μεταφράζει · Να αναγνωρίζει · Να απαριθμεί · Να ελέγχει · Να αποδεικνύει · Να εφαρμόζει · Να επεξηγεί · Να επαληθεύει

 1. Να γνωρίσουν τη δομή και τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος.
 2. Να κατανοήσουν ότι η γη είναι ένα κλειστό σύστημα που τροφοδοτείται από τον ήλιο.
 3. Να κατανοήσουν ότι οι περισσότεροι φυσικοί πόροι είναι ανανεώσιμοι κι έχουν επιπτώσεις στη ζωή.

Ψυχοκινητικοί:

Οι στόχοι του ψυχοκινητικού τομέα εισάγονται με εκφράσεις όπως: ο/η μαθητής/τρια να είναι σε θέση Να συνεργάζεται · Να εργάζεται ομαδικά · Να χειρίζεται · Να κατασκευάζει · Να οργανώνει · Να συνθέτει · Να παρουσιάζει

 1. Να εργαστούν σε ομάδες πάνω σε σχέδια δράσης
 2. Να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους για επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων.
 3. Να παρουσιάζουν σε άλλους τα αποτελέσματα των ερευνών τους.

Συναισθηματικοί:

Οι στόχοι του συναισθηματικού τομέα εισάγονται με εκφράσεις όπως: ο/η μαθητής/τρια να είναι σε θέση · Να αποδέχεται · Να αμφισβητεί · Να απορρίπτεται · Να αρνείται · Να διερωτάται · Να εκτιμά · Να ενθαρρύνει · Να υιοθετεί · Να υποκινεί · Υποστηρίζει · Να προτιμά · Να έχει θετική στάση απέναντι στο ?… · Να δίνει αξία στο … · Να επιθυμεί να κάνει … · Να είναι πρόθυμος να κάνει…

 1. Να ενθαρρύνει την ενεργή εμπλοκή τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
 2. Να αποκτήσουν κριτική στάση σε περιβαλλοντικά θέματα.
 3. Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : (ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΝΑΛΟΓΑ)

 • Μέθοδος project
 • Θεατρικές Τεχνικές
 • Μελέτη Περίπτωσης
 • Επίλυση Προβλήματος
 • Παιχνίδια (προσομοίωσης κλπ)
 • συζήτηση
 • διάλεξη
 • αντιπαράθεση απόψεων
 • καταιγισμός ιδεών
 • σενάριο
 • έρευνα δράσης
 • πειραματική μέθοδος
 • χρήση οπτικοακουστικών μέσων
 • παιχνίδι ρόλων

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΜΗΝΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ:

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΉΝΕΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-– ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

(ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

 • Προβλεπόμενες εκπαιδευτικές επισκέψεις (αναφέρετε επιγραμματικά):
  ΛΙΜΝΗ ΑΛΥΚΗΣ – ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΘΛΗΣΗ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ – ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΟ ΔΑΣΟΣ (ΠΕΖΟΠΟΡΏ – ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΏ).
 • Προβλεπόμενες συνεργασίες με φορείς και πρόσωπα (αναφέρετε επιγραμματικά):
  ΚΠΕ ΑΚΡΑΤΑΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΠΟΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΣΠΌΡΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣΜΕ ΓΕΩΣΚΟΛΗΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΧΩΜΑ.

 

ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

(επιλέγω, συμπληρώνω ή διαγράφω ανάλογα)

 • Γλώσσα (κείμενα, Ανθολόγιο, άρθρα, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου…)
 • Μαθηματικά (προβλήματα σχετικά με το θέμα, αναλογίες, στατιστικά δεδομένα, ταξινόμηση,
  μετρήσεις κλπ)
 • Γεωγραφία (οικοσυστήματα, προσανατολισμός, χάρτης κλπ)
 • Φυσική (πειράματα, παρατήρηση, έρευνα …)
 • Φυσική Αγωγή (ασκήσεις και παιχνίδια στο πεδίο, κίνηση για την τελική παρουσίαση του
  προγράμματος, κλπ
 • Αισθητική Αγωγή (εικαστικές δημιουργίες με βάση το θέμα, δημιουργία αφίσας, μουσικά μοτίβα για
  το θέμα, θεατρικές τεχνικές, συμβολή των καλών τεχνών στη δημιουργία παράστασης σχετικής με το
  θέμα κλπ)
 • Πληροφορική (ψηφιακά παιχνίδια, επεξεργαστής κειμένου, δημιουργία ψηφιακής αφίσας,
  ενημέρωση ιστοσελίδας σχολείου, δημιουργία αρχείου παρουσίασης του προγράμματος κλπ)

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ)

(επιλέγω, συμπληρώνω ή διαγράφω ανάλογα)

 • Παρουσίαση στο σχολείο (στις υπόλοιπες τάξεις/τμήματα)
 • Παρουσίαση στους γονείς και στην τοπική κοινωνία σε μια γιορτή λήξης με:
  1) θεατρικό δρώμενο ή παράσταση
  2) ποιήματα σχετικά με το θέμα
  3) έκθεση ζωγραφικής/ κατασκευών/ φωτογραφίας
  4) παρουσίαση φωτογραφικού υλικού από τις δραστηριότητες
  5) τραγούδι που παράχθηκε απ’ το πρόγραμμα
  6) παρουσίαση σχετικής αφίσας

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση, αποτίμηση κλπ)

1 ος Μήνας:

 • Δημιουργία ομάδας, παιχνίδια γνωριμίας και εμπιστοσύνης, δραστηριότητες δεσίματος ομάδας,
 • Συμβόλαιο λειτουργίας ομάδας
 • Επιλογή θέματος- υποθέματα
 • Στόχοι

 

2 ος Μήνας:

 • Διερεύνηση του θέματος, αναζήτηση πληροφοριών (άρθρα, διαδίκτυο κλπ)
 • Παρουσίαση ευρημάτων (η κάθε ομάδα στις υπόλοιπες)
 • Επίσκεψη σε … – Προετοιμασία, υλοποίηση, αποτίμηση

3 ος Μήνας:

 • Ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία
 • Συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, έρευνα, παραγωγή κειμένων
 • Κατασκευές
 • Αναστοχασμός – επαναπροσδιορισμός στόχων

4 ος Μήνας:

 • Παιχνίδια (ρόλων, προσομοίωσης, ψηφιακά, επιτραπέζια κλπ)
 • Επίσκεψη σε … – Προετοιμασία, υλοποίηση, αποτίμηση
 • Συνεργασία με …

5 ος Μήνας:

 • Συμπεράσματα και προτάσεις στο θέμα
 • Δράση (ευαισθητοποίηση κοινότητας, παρέμβαση κλπ)
 • Επίσκεψη (πιθανά σε Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ΚΕΠΕΑ)

6 ος Μήνας:

 • Προετοιμασία της Παρουσίασης
 • Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση