• Call : 2691021267, 6937025916

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ: 2023-2024

25/9/2023: « Σύνταξη Ετησίου Σχεδίου Δράσεων για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Στο Αίγιο και στο γραφείο του κέντρου Προσχολικής Αγωγής – Νηπιαγωγείο « Παραμυθούπολη», σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 14:00μ.μ. ο Σύλλογος Διδασκόντων που αποτελείται από τους :

 1. Νικολοπούλου Τρισεύγενη
 2. Σπυροπούλου Μαρία

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητηθεί το θέμα «Σύνταξη Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Ο Σύλλογος Διδασκόντων λοιπόν:

Ομόφωνα αποφασίζει :

Τη συμμετοχή του νηπιαγωγείου ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2023- 2024 και συνάπτει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής μονάδας ως εξής :

 • Ως κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης ορίζεται η εξοικείωση των νηπίων με τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα ( μάθησης,  αλφαβητισμού και ζωής ) .
 • Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα υλοποιηθούν δράσεις του κάθε και από τους 4 θεματικούς κύκλους, ενώ διάρκεια του κάθε θεματικού κύκλου έχει οριστεί σε 7 εβδομάδες ( 2 μήνες).
 • Οι επιλεγμένες δράσεις αντανακλούν τη φιλοσοφία και το όραμα της Σχολικής Μονάδας, ενώ η εμπειρία των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει μεταξύ άλλων βοήθεια για την πορεία  των εργαστηρίων.
 • Μετά  το πέρας των Εργαστηρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση/αποτίμηση των δράσεων και σχετικός αναστοχασμός.
 • Τα βασικά πλεονεκτήματα της Σχολικής  Μονάδας που θα βοηθήσουν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: α. η πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών , β. η συνολική ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών , γ. η διάθεση συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος , ε. η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας.
  Ως συντονίστρια του προγράμματος ορίζεται η εκπαιδευτικός Νικολοπούλου Τρισεύγενη.
 • Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί , οι οποίοι από κοινού θα συνεργάζονται και θα αποφασίζουν για τις δράσεις ανά θεματικό κύκλο.
 • Συνεργασία θα υπάρξει και με επιλεγμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας
 • Τα στάδια υλοποίησης των επιμέρους εργαστηρίων θα ακολουθήσουν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση της διαδικασίας του τεχνικού σχεδιασμού ( προσδιορισμός ανάγκης , έρευνα στις ανάγκες του προβλήματος  , ανάπτυξη πιθανών λύσεων , επιλογή της βέλτιστης λύσης , επικοινωνία της λύσης , επανασχεδιασμός . Παράλληλα , θα αξιοποιήσουμε παιγνιώδεις δράσεις και σύγχρονες στρατηγικές.

Το σχέδιο δράσης που έχει ήδη συνταχθεί , θα υλοποιηθεί με  μικρές προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών μας.

Απόφαση σχετικά με το Σχέδιο Δράσης ανά θεματικό κύκλο (συνοπτικά) :

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

Θέμα: Διατροφή – ποιότητα τροφίμων

Τίτλος: «Τρώω υγιεινά – Ζω καλύτερα»

Υποθεματικές:

 • Το μεγάλο ταξίδι του σπόρου.
 • Καθένα… στον καιρό του!
 • Αρωματικά , φαρμακευτικά φυτά
 • Βιολογικά προϊόντα

Βασικοί στόχοι:

 • Να κατανοήσουν την αξία των φρούτων και λαχανικών
 • Να προτιμούν τοπικές ποικιλίες
 • Να επιλέγουν καλλυντικά με φυσικά συστατικά

Διάρκεια: Οκτώβριος  –  Νοέμβριος

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας 

Τίτλος: «Ενέργεια: Υπάρχει παντού!»

Υποθεματικές :

 • Γνωριμία με τις μορφές ενέργειας
 • Σπατάλη ενέργειας στο σπίτι, στο σχολείο …
 • Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας
 • Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας
 • Τα αιολικά πάρκα

Βασικοί στόχοι: .

 • Να κατανοήσουν την ενέργεια και τις μορφές της
 • Να ανακαλύψουν την αναγκαιότητα εξοικονόμησης ενέργειας
 • Να εντοπίσουν τη χρήση της ενέργειας στην καθημερινότητά τους
 • Να καλλιεργήσουν «ενεργειακή» και «περιβαλλοντική» συνείδηση

Διάρκεια: Δεκέμβριος – Ιανουάριος

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ.

Θέμα: Σεβασμός στη φύση

Τίτλος: Σώστε τα δάση , η γη να γελάσει. 

Υποθεματικές:

 • Αιτίες καταστροφής των δασών
 • Το δάσος είναι το σπίτι των ζώων.
 • Αναδάσωση ΤΩΡΑ!
 • Υιοθετούμε και φροντίζουμε ένα φυτό
 • Κανόνες προστασίας των δασών.

Βασικοί στόχοι: .

 • Να ευαισθητοποιηθούν σε ζητήματα οικολογίας και σεβασμού του περιβάλλοντος.
 • Να αποκτήσουν υπεύθυνη στάση απέναντι στη φροντίδα των φυτών
 • Να προτείνουν τρόπους έμπρακτης λύσης περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Διάρκεια : Φεβρουάριος – Μάρτιος

4ος  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Θέμα: STEM και εκπαιδευτική ρομποτική 

Τίτλος: Από πού’ σαι ποταμάκι;

Υποθεματικές:

 • Το νερό πηγή ζωής.
 • Οι ιδιότητες του νερού.
 • Ο κύκλος του νερού.
 • Γνωριμία με το ρομπότ “beebot”
 • Οι απειλές του νερού

Βασικοί στόχοι:

 • Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού στην φύση
 • Να αντιληφθούν την σπουδαιότητα του νερού για τον άνθρωπο
 • Να εξοικειωθούν με την ρομποτική και τον προγραμματισμό.
 • Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη προστασίας του νερού στη γη.

Διάρκεια: Απρίλιος – Μάιος

Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε μεγαλόφωνα και στη συνέχεια υπογράφηκε από τις 2 εκπαιδευτικούς της εκπαιδευτικής μονάδας.

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ