• Call : 2691021267, 6937025916

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2022 – 2023

 

Α.  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η παρούσα έκθεση αποτελεί ένα είδος εσωτερικής αξιολόγησης του σχολικού έτους 2022 – 2023 του Νηπιαγωγείου Νικολοπούλου Τρισεύγενη ( 7061007 ) Παραμυθούπολη. Εδώ θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το έργο της σχολικής μας μονάδας ως προς τρεις βασικές της λειτουργίες : παιδαγωγική και μαθησιακή – διοικητική λειτουργία – και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της.

Το σχολείο μας που βρίσκεται στο Αίγιο στη γωνία Ν. Πλαστήρα και Σκουφά, φιλοξενεί δύο τμήματα νηπιαγωγείου που έχουν αδειοδοτηθεί από τον ΕΟΠΕΠ και λειτουργούν νόμιμα με δύο νηπιαγωγούς. Την προϊσταμένη και νηπιαγωγό Νικολοπούλου Τρισεύγενη και τη νηπιαγωγό Σπυροπούλου Μαρία διορισμένη στο τμήμα ιδιωτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Η λειτουργία της σχολικής μας μονάδας κατά το σχολικό έτος αυτό κύλησε ομαλά με πάρα πολλές δράσεις, εργαστήρια δεξιοτήτων, κεντρικό πολιτιστικό πρόγραμμα μουσειακής αγωγής, εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις, σχέδιο δράσης: ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό σε συνεργασία με το 1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου καθ’ όλο το σχολικό έτος 2022 – 2023, συνεργασία με το ιδιωτικό νηπιαγωγείο Γεώρμας Κατερίνας αναλύοντας τα κυριότερα ιστορικά μνημεία της κάθε πόλης…

Οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν, τα παιδιά απέκτησαν μέσω βιωματικής μάθησης τις πιο πολλές φορές, γνώσεις και έμαθαν να οργανώνουν τις πράξεις τους, τις κινήσεις τους και τις σκέψεις τους μέσα σε κλίμα συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και υποστήριξης της ξεχωριστής προσωπικότητας του κάθε νηπίου…

Στο σχολείο μας για αυτή τη χρονιά αναπτύχθηκαν σε επιθυμητό βαθμό προγράμματα κοινωνικής δράσης, σχολικές συναντήσεις, επισκέψεις, εκδρομές, σχολικές γιορτές που επιταχύνουν την ανάπτυξη των κοινωνικοσυναισθηματικών  δεξιοτήτων των νηπίων.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Η προσπάθειά μας τη φετινή σχολική χρονιά 2022 – 2023 επικεντρώθηκε τόσο σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές όσο και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και στις ανάγκες του κάθε νηπίου, μέσω των οποίων συνεπάγονται και οι διαφορετικοί τρόποι μάθησης των παιδιών.

Στόχος μας ήταν να αναδείξουμε την αξία κάθε μαθητή, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες εξατομικευμένης παρέμβασης αλλά και κλασσικής συνολικής διδασκαλίας. Έτσι προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τη μοναδική αξία του καθενός και ανάλογα να ενταχθεί ομαλά στο μαθησιακό μας περιβάλλον νιώθοντας μαθησιακά επαρκής και συναισθηματικά ασφαλής.

Μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας τα παιδιά ένιωσαν χαρά τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο κι έτσι αποκτήσαμε εμείς οι νηπιαγωγοί βασικά εργαλεία ενθάρρυνσης και ενδυνάμωσης μέσα στην τάξη.  Ενισχύσαμε με αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των νηπίων μας με συνέπεια την ενδυνάμωσή τους μέσα στην ομάδα της τάξης μας, νιώθοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, ενεργοί και χρήσιμοι αξιοποιώντας το κρυμμένο δυναμικό τους.

Σε συγκεκριμένο παράδειγμα να αναφέρω ότι στο τμήμα του νηπιαγωγείου, μόνο για τη φετινή σχολική χρονιά είχαμε δίδυμα παιδιά ένα κορίτσι κι ένα αγόρι με ιδιαιτερότητες, λόγω πρόωρης γέννησης, με κάποια θέματα λόγου και συμπεριφοράς, προσκολλημένο ειδικά το αγόρι στη νηπιαγωγό, ωστόσο φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς παρατηρούμε ότι έχουν ενταχθεί πλήρως στην ομάδα τους παίρνοντας ρόλους και στη χριστουγεννιάτικη παράσταση, αλλά και στην καλοκαιρινή. Έχει ενισχυθεί η κοινωνικοσυναισθηματική τους κατάσταση και μέσω της διαφοροποιημένης μάθησης που εφαρμόζεται στο σχολείο μας υπάρχει βελτίωση σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους.

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών μας, δουλεύοντας με τα τρία λαπτοπ που διαθέτει το σχολείο μας και σε μικρές ομάδες αποκτώντας τις πρώτες ψηφιακές δεξιότητές τους.

Η διδασκαλία μας εμπλουτίστηκε με υποστηρικτικό υλικό – οπτικοακουστικό. Το σχολείο μας διαθέτει πλούσιο υλικό με πλαστικοποιημένους πίνακες ζωγραφικής και γνωστών αρχαιολογικών ευρημάτων από το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Μουσειακής Αγωγής που έχει παρακολουθήσει η προϊσταμένη Νικολοπούλου Τρισεύγενη με τη κα Σοφία Γιαλουράκη.

Διαθέτοντας επίσης η σχολική μας μονάδα μια βιβλιοθήκη με χιλιάδες αρχειοθετημένα βιβλία στη διάρκεια των τριάντα χρόνων λειτουργίας μας, με θέματα μυθολογίας, μουσικής, ιστορίας, θεάτρου, εκπαιδευτικά, γνώσεων , λογοτεχνίας, έχει πολυάριθμο υλικό ώστε τα παιδιά να έχουν πλήθος ερεθισμάτων και εικόνων.

Υλοποίηση ατομικού φακέλου αξιολόγησης κάθε μαθητή σε όλους τους τομείς ανάπτυξής τους.

Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ένας θεματικός κύκλος ή  εργαστήριο δεξιοτήτων υπήρχε από τη νηπιαγωγό αξιολόγηση ώστε να διαπιστώνεται ο βαθμός ανάπτυξης κάθε νηπίου.

Υπήρξε ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης μέσω ατομικών και ομαδικών εργασιών, ομαδικών παιχνιδιών, συνεργασία μαθητών σε ομάδες για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου κάθε φορά, παραστάσεις Χριστουγέννων και καλοκαιριού σε μεγάλη αίθουσα με θεατές γονείς – συγγενείς, εθνικές γιορτές που συνεργάστηκαν και τα δύο τμήματά μας για τη δημιουργία τους. Συμμετοχή σε μουσικοκινητικά παιχνίδια με μαθησιακό στόχο και με τη βοήθεια εξειδικευμένης μουσικοπαιδαγωγού στο σύστημα ΟΡΦ. Συμμετοχή μια φορά την εβδομάδα σε μάθημα ρυθμικής γυμναστικής για βελτίωση στον κινητικό τομέα. Επίσης η διορισμένη μέσω Υπουργείου Παιδείας δασκάλα αγγλικών συνεργάστηκε με τη νηπιαγωγό κάθε τμήματος ώστε με παιγνιώδη τρόπο να αρχίσουν να κατακτούν στοιχεία της αγγλικής γλώσσας βάση του αναλυτικού πρόγράμματος.

Τα παιδιά ασχολήθηκαν επιγραμματικά με τα εξής το σχολικό έτος 2022 – 2023.

«Στης Ακρόπολης, τα μέρη…»

 • Η ζωή στην αρχαία Ελλάδα:
  Σπίτια, ενδυμασία, επαγγέλματα.
 • Παιχνίδια στην Αρχαία Ελλάδα.
 • Ταξίδι στον Όλυμπο.
  Οι 12 θεοί. Μύθοι θρύλοι.
 • Μια βόλτα στην Ακρόπολη.
  Παρθενώνας.
  Πεπλοφόρος, κόρη. Μοσχοφόρος.
  Οι κόρες με τα δώρα.
 • Νύχτες χωρίς την Κάρυ…
  Η ιστορία των καρυάτιδων..

Εργαστήρια δεξιοτήτων.

 • 1ος Θεματικός κύκλος.
  Διατροφή υγιεινή.
  Φροντίδα των ματιών Φροντίδα δοντιών
 • 2ος  θεματικός κύκλος.
  Εξοικονόμηση ενέργειας, μορφές.
  Ήλιος, άνεμος νερό φτιάχνουν ενέργεια στο λεπτό.
 • 3ος θεματικός κύκλος.
  Σεβασμός στη διαφορετικότητα,
  Υποστήριξη και ενσυναίσθηση.
  «Μπαίνω στα παπούτσια των άλλων.»
 • 4ος  θεματικός κύκλος.
  «Η Γη….  Γυρίζει»
  Πλανήτες κ΄ Ηλιακό σύστημα.
  Εναλλαγή ημέρας και νύχτας.

Επίσης σημαντικό είναι να αναφερθούν οι επισκέψεις μας σε συνεργασία με διάφορους φορείς της πόλης μας καθώς και η σημαντική επίσκεψή – εκδρομή μας στο αρχαιολογικό Μουσείο Ακρόπολης με τη βοήθεια των γονιών και ξενάγηση τόσο των παιδιών από εξειδικευμένες μουσειοπαιδαγωγούς, όσο και ξεναγό σε άλλη ομάδα για την ενημέρωση των γονιών σχετικά με το μουσείο.

Ακόμα στην καλοκαιρινή μας παράσταση υπήρξε έκθεση με σημαντικές ομαδικές και ατομικές εργασίες από όλη τη διάρκεια της χρονιάς στην είσοδο του θεάτρου όπου παρουσιάστηκε η παράσταση των νηπίων μας: Του μύθου τα καμώματα…αναφορά σε σκηνές της Μυθολογίας με χιουμοριστικό τρόπο ( Παρωδία ).

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ  – ΦΟΙΤΗΣΗ

Δεν υπήρξε σχολική διαρροή κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2022 – 2023.

Τα νήπια παρακολούθησαν επαρκώς όλα τα δηλωθέντα προγράμματα με πληθώρα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, παρόλες τις συχνές ιώσεις που υπήρξαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, μετά βέβαια από τη μεγάλη πανδημία.

Το απουσιολόγιο της τάξης τηρείται καθημερινά από τη νηπιαγωγό της τάξης. Επίσης το αναλυτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν τα νήπια καθημερινά, στέλνεται ανά τρίμηνο στους γονείς μέσω μειλ ώστε να γνωρίζουν το θέματα που απασχολούνται τα παιδιά τους.

Όταν απουσιάζει κάποιο παιδί οι γονείς μας ενημερώνουν τηλεφωνικά για το λόγο της απουσίας του, όπως αναφέρεται στον κανονισμό λειτουργιάς όταν τον υπογράφουν στην αρχή της χρονιάς….`

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Ο σεβασμός στην ξεχωριστή προσωπικότητα του κάθε νηπίου και η διαφοροποιημένη διδασκαλία που εφαρμόζεται ως επίσημος τρόπος διδασκαλίας στο σχολείο μας, οδηγεί αναπόφευκτα σε όμορφες σχέσεις μεταξύ των μαθητών μας, αφού νιώθουν έτσι ενεργοί και χρήσιμοι. Οι δραστηριότητα όπου τους ζητείται να ανταποκριθούν, είναι επιλεγμένες ανάλογα με το δυναμικό τους κι έτσι αξιοποιούνται  στο έπακρο οι όποιες ικανότητές  τους.

Το αποτέλεσμα είναι μαθητές με ενισχυμένη αυτοπεποίθηση και ανάλογη αυτοεκτίμηση όπου μέσα στην ομάδα κανείς δεν τους παραγκωνίζει σε όποιο τομέα κι αν μειονεκτούν, αλλά μαθαίνουν να σέβονται ο ένας τον άλλον καθώς και τις επιλογές του, και να νιώθουν ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί αλλά ταυτόχρονα ίσοι μέσα στην ομάδα.

Σε διάφορες εντάσεις μαζευόταν η εκάστοτε ομάδα σε ένα συμβούλιο όπου αποφασιζόταν ο τρόπος που θα δράσουν όλοι, ώστε να βοηθήσουν να συνεργαστούν όλα τα μέλη, αναγνωρίζοντας τα ξεχωριστά συναισθήματα κάθε μέλους. Έτσι με τη δύναμη της ομάδας όλες οι δυσχερείς συμπεριφορές εξομαλύνονταν και υπήρχαν συμφωνίες ως προς τον τρόπο που θα φέρονταν σε ανάλογη περίπτωση στο μέλλον. Τα παιχνίδια ρόλων βοήθησαν πολύ ώστε να μπουν ο ένας στη θέση του άλλου και να αναπτυχθεί η εν συναίσθηση μεταξύ των μελών.

Με αυτούς τους τρόπους αποφεύχθηκαν περιστατικά εκφοβισμού ή απόρριψης μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας μας.

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Στο σχολείο μας το πρώτο μέλημα των νηπιαγωγών μας είναι να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ  όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας.

Μέσα σε κλίμα εμπιστοσύνης, που χτίζεται με την ειλικρινή και καθημερινή συναναστροφή, δημιουργώντας μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια και δραστηριότητες, θέτοντας από την αρχή σαφή όρια με το συμβόλαιο της ομάδας, όπου όλα τα μέλη το τηρούν το ίδιο, είτε είναι μαθητές είτε παιδαγωγοί, με εργαλείο το διάλογο και την ελευθερία ο καθένας να εκφράζει τη γνώμη του και τα συναισθήματά του, μπορούμε να μιλάμε για υγιείς σχέσεις μεταξύ μαθητών -τριών και εκπαιδευτικών.

Έτσι εξομαλύνονται οι όποιες αρνητικές συμπεριφορές και σκέψεις που μπορεί να πληγώσουν τα νήπια, επιβραβεύονται κι ενισχύονται οι θετικές συμπεριφορές, γνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους.

Τα σαφή όρια που θέτονται μεταξύ των μελών της ομάδας μας, οδηγεί τα παιδιά να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς αλληλοκατανόησης και εν συναίσθησης.

Επίσης σοβαρό ρόλο παίζει η συμπεριφορά, το πηγαίο χαμόγελο, η φαντασία,  η υπομονή, και η επιμονή με ωραίο τρόπο της νηπιαγωγού ώστε να έρχεται η ομάδα να λειτουργεί με αρμονία….

 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Το σχολείο μας ενημερώνει τακτικά και με υπευθυνότητα τους γονείς τόσο καθημερινά όσο και κάθε δύο μήνες με προσωπικά ραντεβού, ως προς την πρόοδο των παιδιών τους, σε γνωστικό επίπεδο ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους που έχει θέσει η κάθε νηπιαγωγός, αλλά και σε θέματα κοινωνικής συμπεριφοράς μέσα στην ομάδα.

Κάθε δίμηνο οι γονείς παραλαμβάνουν φάκελο εργασιών του παιδιού τους σε προγραμματισμένα ραντεβού και επίσης η προϊσταμένη πολλές φορές κανονίζει ομιλίες για ενημέρωση των γονέων με εξειδικευμένους εργοθεραπευτές και ψυχολόγους είτε λογοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς. Φέτος διοργανώθηκε μια ομιλία με εργοθεραπευτή για τα στάδια ανάπτυξης των νηπίων σε κάθε ηλικία καθώς και ομιλία με ψυχολόγο για το ότι τα παιδιά χρειάζονται όρια γιατί τα έχουν ανάγκη, ώστε να νιώθουν ασφαλή.

Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διάθεση για επικοινωνία με τους γονείς γιατί χωρίς αυτούς και τη συνεργασία μαζί τους τίποτα δε μπορεί να βελτιωθεί σε σχέση με τα παιδιά.

Επίσης αρκετές φορές εμπλέκουμε τους γονείς στη μαθησιακή λειτουργία του σχολείου μας καθώς οργανώνουμε δράσεις που συμμετέχουν γονείς – νήπια – νηπιαγωγοί. Π.χ. Η επισκεψή μας στο Μουσείο της Ακρόπολης!

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το βασικό θετικό σημείο στη σχολική μας μονάδα είναι οι αρμονικές σχέσεις μεταξύ των μελών της, εκπαιδευτικοί – μαθητές – γονείς, όπου όλοι μαζί βασιζόμενοι σε σχέσεις που διέπονται από συνεργασία – αλληλοσεβασμό και αλληλοϋποστήριξη, τόσο σε καθημερινό επίπεδο όσο και καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, όλα λειτουργούν αρμονικά. Έτσι πραγματοποιούνται ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα, ομαδικά παιχνίδια, δραστηριότητες καθημερινής ζωής και φυσικά ανάλογα με το βαθμό που μπορεί το παιδί να πετύχει κάθε δραστηριότητα..

Τα προγράμματά μας οργανώνονται για τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε παιδιού με στόχο την εξατομίκευση ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε παιδιού. Έτσι ο εξοπλισμός, τα υλικά και η χωροταξική οργάνωση της τάξης ευνοεί την ανάπτυξη κάθε ξεχωριστής προσωπικότητας, που παίρνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εξατομίκευση είναι ένας σημαντικός στόχος του σχολικού προγραμματισμού μας, γιατί όσο πιο εύστοχοι είμαστε εμείς οι νηπιαγωγοί στην εξατομίκευση, τόσο πιο ομαλά θα λειτουργεί η τάξη μας.

Ένα άλλο σημαντικό θετικό σημείο της σχολικής μας μονάδας είναι η οργάνωση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, των εργαστηρίων δεξιοτήτων, και του σχεδίου δράσης μας συνδυασμένο με εκπαιδευτικές επισκέψεις ανάλογες του θεματός μας κάθε φορά… σε χρόνο πραγματικό, που μπορούν να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους κάθε φορά.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

Περιμένοντας και τη δική μας σειρά, ώστε να πάρουμε μέρος στην ανάλυση και ανάπτυξη του νέου προγράμματος σπουδών, ελπίζοντας σε ρεαλιστικό χρόνο, ευελπιστούμε το σχολείο μας να βελτιώσει τα πεδία των επιστημών που φωτίζουν την εκπαίδευση, τις αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο ώστε με κέντρο το παιδί να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας του μέλλοντος, καθώς επίσης και τις αλματώδεις αλλαγές σε τεχνολογικό επίπεδο.

Στο σεμινάριο με τη συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, μαζί με την υπεύθυνη ψηφιακού εγγραμματισμού , συμφωνήσαμε να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο του 2023 ένα σεμινάριο ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να επιμορφωθούμε σε αυτόν τον τομέα και να βοηθήσουμε κατά συνέπεια  και τα νήπια μας.

Παρακαλούμε για πιο πολλά σεμινάρια βάση των νέων εξελίξεων από τους αρμόδιους του ΙΕΠ θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους αλλά και ρεαλιστικές ώρες παρακολούθησής τους. Π.Χ. 14:00 – 16:00 ώστε να καταφέρνουμε να τα παρακολουθήσουμε με έγκαιρη ενημέρωσή μας.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΓΕΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στο σχολείο μας γίνεται προσπάθεια για άρτια οργάνωση κάθε σχολικό έτος, θέτοντας σαφείς στόχους που θα κατακτούνται με τη συνεργασία όλων, την συχνή άντληση πληροφοριών και το σαφή διαχωρισμό αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μας.

 1. Στο πρώτο πρακτικό του σχολικού έτους καθορίζονται οι αρμοδιότητες του κάθε νηπιαγωγού.
 2. Εφαρμόζεται η αρχή προσωπικών δεδομένων και οι γονείς υπογράφουν σχετικό εγγραφο.
 3. Υπογράφεται από τους γονείς ο κανονισμός λειτουργίας του νηπιαγωγείου μας.
 4. Υπάρχει αναρτημένο σε εμφανές μέρος σχέδιο διαχείρισης και εγκατάλειψης του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού – γίνονται ασκήσεις σεισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το σχολείο μας διαθέτει τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βίντεο, προτζέκτορα, ηχητικό σύστημα συνδεδεμένο με ίντερνετ σε κάθε αίθουσα, πλήθος εποπτικού υλικού αρχειοθετημένο σε κατάλληλα ράφια για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αρχειοθετημένη βιβλιοθήκη 1500 βιβλίων, όπου υπάρχει αρχείο δανεισμού και για νηπιαγωγούς και για γονείς.
  Δανειστική βιβλιοθήκη: όπου τα νήπια δανείζονται ένα βιβλίο φίλου τους αφού όλα τα παιδιά έχουν διαθέσει ένα βιβλίο στη βιβλιοθήκη της τάξης, το διαβάζουν Σαββατοκύριακο με τους γονείς τους, και παίρνουν ένα φυλλάδιο που έχει συντάξει η νηπιαγωγός και περιλαμβάνει την περίληψη του βιβλίου και ο,τι  του αρέσει από αυτό το βιβλίο, το ζωγραφίζει.
 1. Μικρόφωνα και ηχητική εγκατάσταση για τις γιορτές μας.
 2. Πλήθος άλλων υλικών πλαισιώνουν τις δραστηριότητες νηπιαγωγών και νηπίων για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που τίθενται κάθε σχολική χρονιά. Οι οποίες και εμπλουτίζονται κάθε χρόνο.

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η Παραμυθούπολη είναι ανοιχτή  κάθε φορά  που υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας, τόσο δια ζώσης όσο και μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπήρξε συνεργασία με άλλα σχολεία όπως με το Κέντρο Προσχολικής εκπαίδευσης Κατερίνας Γεώρμας, όπου συνδεθήκαμε διαδικτυακά τα δύο τμήματα των νηπιαγωγείων, γνωριστήκαμε και δείξαμε εικόνες η μια ομάδα  στην άλλη σχετικά με τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης της Πάτρας και αντίστοιχα του Αιγίου.

Επίσης λόγω του σχεδίου δράσης μας, που αφορούσε την ομαλή μετάβαση των νηπίων μας στην επόμενη βαθμίδα του Δημοτικού σχολείου, συνεργαστήκαμε με το 1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου, όπου πολλές φορές το επισκεφθήκαμε με τα νήπιά μας, διοργανώνοντας κοινές δράσεις ώστε να γνωρίσουν την επόμενη βαθμίδα, και να νιώσουν άνετα με το νέο τους σχολείο, φεύγοντας από την αγκαλιά μας.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν αρκετές επισκέψεις σε συνεργασία με ιδιωτικούς και φορείς της κοινότητάς μας, μεταφέροντας τα νήπια με το σχολικό μας λεωφορείο.

Ενδεικτικά αναφέρω: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Αιγίου, Εργαστήρι αγγειογραφίας Λυριντζή Νικόλαου, Πατραϊκό Ωδείο, Κτηνιατρείο, κ.α. Ο στόχος των επισκέψεων είναι η βιωματική μάθηση και η γνωριμία από κοντά αντικειμένων που συζητάμε στην τάξη.

 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023 μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι επανήλθαμε στην παλιά κανονικότητα , εκτός πανδημίας κι έτσι το σχολείο μας ανάκτησε την παλιά του αίγλη με εορταστικές εκδηλώσεις, επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, συγκεντρώσεις γονέων για ενημέρωσή τους αλλά και συναντήσεις επιμόρφωσής τους. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα ακολουθούν τα νέα δεδομένα της προσχολικής εκπαίδευσης και κάθε χρόνο βελτιώνονται με την κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού μας.