• Call : 2691021267, 6937025916

Σχέδιο Δράσης

Βασικός σκοπός είναι να στηρίξουμε την είσοδο και την προσαρμογή των νηπίων στο Δημοτικό σχολείο, μέσω οργανωμένων δραστηριοτήτων καθόλη τη διάρκεια της νηπιακής ηλικίας με αργά βήματα, με την ενεργή συμμετοχή των γονέων, με μέσο το παιχνίδι, ενισχύοντας τη συνεργασία των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων και την επιμόρφωσή τους.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 • Εξοικείωση των νηπίων με το περιβάλλον του δημοτικού σχολείου όσον αφορά
  το χώρο, τους μαθητές, τους δασκάλους, τη νέα εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Να αναπτυχτεί συνεργασία μεταξύ των νηπιαγωγών – δασκάλων και του
  νηπιαγωγείου με την τοπική κοινωνία.
 • Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο που μπορούν να επιδράσουν στη διαδικασία
  αυτής της μετάβασης του παιδιού τους και8 να συνεργαστούν με τους
  εκπαιδευτικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Επιμόρφωση νηπιαγωγών – δασκάλων, όσον αφορά τον τρόπο μάθησης κάθε
  βαθμίδας.
 • Οργάνωση κατάλληλων δραστηριοτήτων ώστε να εμπλακούν τα παιδιά του
  νηπιαγωγείου με τα παιδιά του δημοτικού . π.χ. θεατρικό παιχνίδι – ομαδικά
  παιχνίδια με την 1η Δημοτικού.

Σχέδιο Δράσης:  ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ. ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ.
Άξονας: Σχολική διαρροή – φοίτηση
Συντονιστής Δράσης:  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα – Στόχοι

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ.

 1. Η μεγάλη διαφορά διδακτικής μεθοδολογίας και προγραμμάτων σπουδών μεταξύ των δύο βαθμίδων
 2. Των διαφορετικών σκοπών που επιδιώκουν μέσω διαφορετικών τρόπων διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 3. Η διαφορά τρόπου οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 4. Ο διαφορετικός ρυθμός ανάπτυξης των παιδιών, άρα και ο βαθμός σχολικής ετοιμότητας του καθενός.
 5. Το συναίσθημα ανασφάλειας που διακατέχει τους γονείς για τη νέα βαθμίδα, καθώς και οι προσδοκίες τους για το επίπεδο ετοιμότητας που θα πρέπει να έχουν τα παιδιά τους.
 6. Η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και νηπιαγωγών καθώς και η επιμόρφωσή τους ώστε η μετάβαση από τη μια βαθμίδα στην άλλη να γίνεται πιο ομαλά κα με ποικιλία εκπαιδευτικών μέσων.

Το νηπιαγωγείο πάντα είχε το ρόλο του διαμεσολαβητή ώστε τα παιδιά να μεταβούν στο δημοτικό σχολείο, παρέχοντας γνώσεις και προετοιμάζοντας από μακριά το έδαφος ώστε να ενταχθούν όσο πιο ομαλά γίνεται στη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης. Ωστόσο μέσω οργανωμένων βιωματικών δράσεων , μέσω ομαδικών παιχνιδιών, επισκέψεων στο δημοτικό και κοινών δράσεων μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων, καθώς και με ενημέρωση των γονέων, είναι σίγουρο ότι θα εξομαλυνθούν οι όποιες δυσκολίες όσον αφορά την προσαρμογή των παιδιών στη δημοτική εκπαίδευση.

 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

 Δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:

 • Επισκέψεις των νηπίων μας, στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου που βρίσκεται κοντά στο ιδιωτικό νηπιαγωγείο Νικολοπούλου Τρισεύγενη – Παραμυθούπολη.
 • Συνεργασία μεταξύ των διευθυντών των δύο βαθμίδων, ενημέρωση και συνεργασία μεταξύ του δασκάλου της 1ης Δημοτικού και της νηπιαγωγού μας.
 • Ενημέρωση για την κοινή δράση μας, στην συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, και συμβουλευτική από εξειδικευμένο ψυχολόγο στους γονείς των νηπίων.
 • Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις και δημιουργία εκδηλώσεων με συνεργασία νηπιαγωγείου – Δημοτικού σχολείου.
 • Ενημέρωση γονέων για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους θα περάσουν σε μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, η οποία δεν θα τους δυσκολέψει αφού η νηπιαγωγός θα έχει προετοιμάσει τα νήπια στον κατάλληλο χρόνο.
  Το σχέδιο δράσης μας έχει ξεκινήσει από αρχές Νοεμβρίου με επίσκεψη των νηπίων μας στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου. Εκεί τα νήπια γνωρίστηκαν με τη δασκάλα της 1ης τάξης, του 1ου Δημοτικού σχολείου Αιγίου και με τα παιδιά της 1ης Δημοτικού. Συμμετείχαν σε κοινή δράση όπου ζωγράφισαν μαζί κι έγραψαν τα βασικά μαθήματα της 1ης Δημοτικού. Τα παιδιά της 1ης Δημοτικού χάρισαν σε κάθε νηπιάκι μας το χρυσό κλειδί του Δημοτικού, ως ένδειξη καλής υποδοχής και φιλοξενίας και αντάλλαξαν κεράσματα. Επίσης η νηπιαγωγός άφησε στα παιδιά του Δημοτικού κάποια ερωτηματολόγια για το ποιο είναι το αγαπημένο τους μάθημα.
 • Το σχέδιο εργασίας μας θα διαρκέσει όλο το σχολικό έτος, ξεκινώντας από το Νοέμβριο ως και τον Ιούνιο, όπου θα καταγράφονται οι δράσεις που αφορούν την ομαλή μετάβαση καθώς και τα αποτελέσματα μέσω της καταγραφής της συμπεριφοράς των νηπίων αλλά των συναισθημάτων ανησυχίας που θα εξομαλύνονται καθώς οι κοινές δράσεις μας με το Δημοτικό θα λαμβάνουν χώρα.

 

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 • Στη δράση μας για την ομαλή μετάβαση των νηπίων μας στο Δημοτικό θα εμπλακούν τα νήπια και οι μαθητές του 1ου Δημοτικού σχολείου Αιγίου. Οι εκπαιδευτικοί ( νηπιαγωγός διευθύντρια νηπιαγωγείου και δασκάλα – διευθυντής 1ου Δημοτικού σχολείου Αιγίου.
 • Οι εκπαιδευτικοί ( νηπιαγωγός διευθύντρια νηπιαγωγείου και δασκάλα – διευθυντής 1ου Δημοτικού σχολείου Αιγίου.
 • Οι γονείς και ψυχολόγος εξειδικευμένος.
 • Καθώς στελέχη της εκπαίδευσης και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών και των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων.
 • ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  Θα χρησιμοποιηθεί ο υπάρχων ηλεκτρονικός εξοπλισμός του σχολείου μας….
  Φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστής, ένα λαπτοπ, εκτυπωτής, προτζέκτορας, διάφορα αναλώσιμα για την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων του σχεδίου δράσης μας.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
  Δεν απαιτούνται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση της δράσης.
 • Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης.
  – Φόρμα παρατήρησης, σχετικά με τη συμπεριφορά των νηπίων πριν και μετά την επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο.
  – Ένα ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές της 1ης Δημοτικού σχετικά με τις εντυπώσεις και τις προτιμήσεις τους στα μαθήματα που αφορούν την τάξη τους.
  – Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς σχετικά με τις ανησυχίες τους αλλά και τις προσδοκίες τους, για τη μετάβαση των παιδιών τους στο Δημοτικό.
  – Ημερολόγιο συναντήσεων και προγραμματισμένων δράσεων καθ ‘όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ομαδικές από κοινού δράσεις, ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας σχετικά με το σχολείο, τους δασκάλους και τις ειδικότητες.
  – Φύλλα εργασιών των νηπίων αλλά και φύλλα για συνεργασία των νηπίων με τα παιδιά του Δημοτικού.
  – Φωτογραφίες από τις δράσεις και βιντεοσκοπήσεις των δράσεων.
 • ΠΗΓΕΣ
  Καλές πρακτικές παλιότερων δράσεων, προγράμματα μετάβασης που αναπτύχθηκαν σε άλλα σχολεία, μετά από έρευνες, μέσα από ιστοσελίδες και ανακοινώσεις παρόμοιων προγραμμάτων….

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 1. Ήδη από την πρώτη επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου φάνηκε η διαφορά στον τρόπο που σκέφτονταν το ( μεγάλο σχολείο ) Δημοτικό όπως το έλεγαν. Τα παιδιά επέστρεψαν πιο χαλαρά μετά τη γνωριμία με τη δασκάλα αλλά και τον τρόπο που γίνεται το μάθημα στην πρώτη Δημοτικού.
 2. Αναπτύχθηκε μια όμορφη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της νηπιαγωγού και της δασκάλας της 1ης Δημοτικού καθώς και μεταξύ των διευθυντών.
 3. Θα εμπλακούν στις δράσεις και γονείς με διάφορους τρόπους οπότε θα έχουν ενεργή δράση και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους.
 4. Δημιουργούνται δραστηριότητες κοινές για τα νήπια και τα παιδιά της 1ης Δημοτικού οπότε εξασφαλίζεται η συνέχεια στη μάθηση με τον τρόπο που αρμόζει σε αυτήν την ηλικία και ανακαλύπτονται νέες εκπαιδευτικές τεχνικές προσέγγισης με ευαίσθητο και ιδιαίτερο τρόπο που να αγγίζει τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Τα αποτελέσματα φαίνονται στα μάτια των παιδιών επιστρέφοντας από την επίσκεψη στο Δημοτικό. Τα συναισθήματά τους θετικά και οι ανησυχίες τους καθησυχάστηκαν.

Αν φανταστούμε και την επιμόρφωση των γονιών και των εκπαιδευτικών καθώς μελετώντας και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και τη φόρμα παρατήρησης των νηπίων πριν και μετά, θα διαθέτουμε πολύ καλά εργαλεία αξιολόγησης της δράσης μας και θα έχουμε απαντήσεις σε ό,τι μας απασχολούσε αρχικά, και οι μικροί και οι μεγάλοι.

Το σχέδιο δράσης μας θα εμπλουτίζεται διαρκώς και θα υπάρχουν νέα δεδομένα που θα μας οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα και οι διορθωτικές ενέργειες θα αποδώσουν τα βέλτιστα.

 

Ανατροφοδότηση – Προτάσεις ΣΕΕ

Το σχέδιο δράσης είναι εντάξει ως προς την επιλογή του άξονα και τον σχεδιασμό του.

Προσπαθήστε κατά την υλοποίηση να συγκεντρώνετε τεκμήρια για την αξιολόγηση του σχεδίου δράσης που πρέπει να εμφανίζονται με links (φωτογραφίες, ερωτηματολόγια κ.λπ.) ή περιγραφικά (ημερολόγια παρατήρησης, πρακτικά Σ.Δ .κ.λπ.)

Καλή επιτυχία στην υλοποίησή του!

 

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο της ζωής του παιδιού αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί αλλαγές στον μικρό μαθητή, αφού τον εκθέτει σε απαιτήσεις γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές. Η ομαλότερη προσαρμογή επιτυγχάνεται όταν οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται.

Εμείς, μέσα από τις δράσεις μας προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε την αυτοπεποίθηση των παιδιών και την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ώστε να τα καταφέρουν σε όλα τα επίπεδα.

Στην πρώτη μας επίσκεψη στο πρώτο Δημοτικό σχολείο Αιγίου μας υποδέχτηκε ο Διευθυντής του 1ου Δημοτικού και παρατηρήσαμε το γραφείο του, όπου θα μπορεί κάθε μαθητής να πηγαίνει για όποια βοήθεια θέλει στην πρώτη δημοτικού, και η κυρία Γεωργία με τους μαθητές της, μας καλωσόρισαν πολύ θερμά και γλυκά, με κεράσματα και χαμόγελα…. Μάλιστα, μας ξενάγησαν στους χώρους του σχολείου τους (αίθουσες, προαύλιο γραφεία, τουαλέτες) και μας παραχώρησαν θέσεις δίπλα τους στα θρανία για να καθίσουμε. Ακολούθησε συζήτηση στην τάξη, γνωριμία και πρώτες εντυπώσεις. Έπειτα, τα παιδιά της πρώτης, μας παρουσίασαν τα βιβλία τους. Τα ξεφυλλίσαμε λίγο και μετά με τη βοήθειά τους, εμείς οι μικρότεροι γράψαμε τους τίτλους των βιβλίων σε φύλλο εργασίας (τσάντα σχολική) και μαζί τα ζωγραφίσαμε. (Φωτο τσάντα)

Στη συνέχεια συζητήσαμε λίγο για τα μαθήματα και τα παιδιά της πρώτης τάξης απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο που τους είχαμε ετοιμάσει. (Φωτο ερωτηματολόγιο). Τα ερωτηματολόγια μας έδωσαν χρήσιμες απαντήσεις σε απορίες και αγωνίες μας!!!

Στην επόμενη επίσκεψή μας το καλωσόρισμα ήταν πιο οικείο και ανυπομονησία μας μεγαλύτερη. Αυτή τη φορά είχαμε οργανώσει παιχνίδια συνεργασίας στο προαύλιο του σχολείου όπου μαζί με τη γυμνάστρια του δημοτικού και τα παιδιά της πρώτης και της τάξης που εκείνη τη στιγμή είχε γυμναστική, παίξαμε όλοι μαζί. Οι σχέσεις άρχισαν να χτίζονται, ο χώρος δεν ήταν πια τόσο ξένος και το περιβάλλον γινόταν όλο και πιο φιλόξενο. Τα παιδιά έπαιξαν με πολύ κέφι και χαρά και τραγούδησαν συνθήματα για τη φιλία και τη συνεργασία: (Φωτο παιχνίδια έξω). Παίζω, Τρέχω και γελώ.

Και το χέρι σου κρατώ με αγάπη και φιλία.

ΖΗΤΩ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!!!

Στην τρίτη μας συνάντηση μαζί με τη δασκάλα της μουσικής και τη δασκάλα της πρώτης είχαμε οργανώσει να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Το νηπιαγωγείο μας έχει ασχοληθεί με τα τραγούδια του βιβλίου της γλώσσας της πρώτης Δημοτικού, ώστε να έχουμε κοινά τραγούδια που όλοι γνωρίζουμε κι έτσι τραγουδήσαμε όλοι μαζί…Ήταν ανεπανάληπτη εμπειρία για τα παιδιά και πιο πολύ για τα παιδιά της πρώτης, που τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας γνώριζαν τα τραγούδια που ασχολούνται καθημερινά στη γλώσσα, στο πρώτο τους βιβλίο. Η χαρά τους μεγάλη που επικοινωνούσαν μέσω της μουσικής και γι αυτό ευθύνεται η οργάνωση του νηπιαγωγείου μας, που είχε προετοιμάσει τα νηπιάκια μας ώστε να ξέρουν τα πρώτα τραγούδια της γλώσσας της πρώτης Δημοτικού, έτσι ώστε να βρούμε κοινό τόπο συνάντησης στο τραγούδι, που μας γέμισε χαρά και επικοινωνία.

 

Ερωτηματολόγιο

Επίσης ένα ερωτηματολόγιο προς τους γονείς μας ενημέρωσε για τις ανησυχίες, τις προσδοκίες των γονιών σχετικά με τη μετάβαση των παιδιών τους στο δημοτικό και πως νιώθουν γι αυτό. ( φώτο ερωτηματολόγιο γονιών). Να σημειωθεί βέβαια ότι ένιωθαν μεγάλη ανακούφιση που επεξεργαζόμαστε μαζί με τα παιδιά τη μεταβασή τους στο Δημοτικό σχολείο, και τους τρόπους που θα τα κάνουν να γνωρίζουν τοσο τους χώρους του επόμενου σχολείου τους αλλά και τους ανθρώπους που θα βρουν εκεί ώστε να νιώθουν οικεία.

 

Αφίσα

Νοιώθουμε σχεδόν έτοιμοι για το ταξίδι προς το δημοτικό σχολείο κι έτσι φτιάξαμε μια αφίσα με το τρένο της χαράς. Ένα τρένο που ξεκινάει από το νηπιαγωγείο μας «Παραμυθούπολη» και ταξιδεύει προς το «δημοτικό σχολείο». Στα βαγόνια του γράψαμε τα ονόματά μας και στις αποσκευές μας βάλαμε όλες τις αναμνήσεις μας. (Φωτο αφίσα.)

 

Ζωγραφιές αναμνήσεων.

Βλέποντας φωτογραφίες, αναπολήσαμε στιγμές που ζήσαμε στο νηπιαγωγείο μας τούτη τη χρονιά. Θυμηθήκαμε γέλια, παιχνίδια, γεύσεις και αρώματα και τα αποτυπώσαμε στις ζωγραφιές μας. Ο καθένας θα κρατήσει στην καρδιά του και κάτι διαφορετικό. Όλα μαζί φτιάχνουν υπέροχη χρονιά ΜΑΖΙ!!! (Φωτο, ζωγραφική.)

Τελευταία δραστηριότητα, ήταν μια πολύ σημαντική απονομή! Τα παιδιά του νηπιαγωγείου παρέλαβαν το «χρυσό κλειδί της πρώτης» (φωτό. Κλειδί.)

Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους και επίσημα πλέον δίνουμε ραντεβού τον Σεπτέμβριο.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ένα σύνδεσμο όπου αν τον ακολουθήσετε θα παρακολουθήσετε ένα video από φωτογραφίες της δράσης μας:

https://clipchamp.com/watch/nVugp6VdLVX

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αλλαγές από τον αρχικό σχεδιασμό του Δ.Σ. Ήταν έτσι όλα σχεδιασμένα και οργανωμένα ώστε κύλησαν όλες οι δρασεις με απόλυτη συνεργασία και το 1ο Δημοτικό άνοιξε με τον τρόπο του μια μεγάλη αγκαλιά όπου μας υποδέχτηκε και αλληλεπιδράσαμε όλοι άψογα.

 

Αποτελέσματα της Δράσης

Το σχέδιο δράσης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και με άριστη συνεργασία μεταξύ νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου. Διαλύθηκαν οι όποιες φοβίες και ανησυχίες των νηπίων σχετικά με τη μεταβασή τους σε αυτό. Το μόνο που μπορεί να δυσκολέψει τα νηπιά μας είναι η διαφορά στη διαμόρφωση του χώρου της τάξης πράγμα το οποίο συνηθίζεται, αν και η δασκάλα της πρώτης έχει προβλέψει ώστε τα θρανία όλων των παιδιών να είναι σε κυκλική διάταξη που διευκολύνει τη συμμετοχή στο μάθημα σε αυτήν την ηλικία.

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως

 

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Η καλή συνεργασία και η καλή διάθεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της δράσης μας…μακάρι αν συνεχιστεί το ίδιο σχέδιο δράσης και το σχολικό έτος 2023 – 2024 να έχουμε την ίδια ανταπόκριση από τους διευθυντές και από τους δασκάλους των άλλων δημοτικών που θα αιτηθούμε να γνωριστούμε και να αλληλεπιδράσουμε και να οργανώσουμε αποτελεσματικές δρασεις ομαλής μετάβασης από τη μια βαθμίδα στην άλλη.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Κάποιες κανονισμένες δραστηριότητες μέσα στο χειμώνα αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε την ημερομηνία υλοποιησής τους λόγω ασθένειας των νηπίων μας και άλλη μια φορά γιατί η δασκάλα της πρώτης είχε κάποιο προγραμματισμένο σεμινάριο επιμόρφωσης. Το 1ο Δημοτικό σχολείο Αιγίου αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον τη δράση καθώς όλοι οι δάσκαλοι ήταν φιλικοί, οι γονείς βοήθησαν σε ό,τι τους ζητήθηκε οπότε δεν υπάρχει λόγος να μιλάμε για δυσκολίες. Αντίθετα τις δυσκολίες τις μετατρέψαμε σε ευκολίες με την καλή διάθεση όλων.

 

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Το υλικό που παρήχθη αφορά τις δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν προς όφελος της ομαλής μετάβασης, με αρκετές φωτογραφιες που παραθέτουμε σε σύνδεσμο στο youtube, video από τη δράση στην αυλή με τη γυμνάστρια και από τη δράση με τη δασκάλα μουσικής όπου τραγούδησαν τα παιδιά και των δύο βαθμίδων, φυλλάδια εργασιών που υλοποιήσαμε μαζί με τα παιδιά της Πρώτης Δημοτικού, ερωτηματολόγιο προς τους γονείς όπου καταλάβαμε τι τους ανησυχεί πιο πολύ στη νέα βαθμίδα εκπαίδευσης, ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τα παιδιά της πρώτης Δημοτικού σχετικά με το τι τους αρέσει και τι όχι στην πρώτη Δημοτικού. Αφίσα με το τρενο της χαράς που ξεκινά από το νηπιαγωγείο μας και ταξιδεύει προς το Δημοτικό σχολείο μαζί με όλες τις αναμνήσεις μας. Παρακολουθώντας φωτογραφίες από τις δράσεις μας στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έφτιαξαν απίστευτες ζωγραφιές με συναισθήματα και αναμνήσεις από όλη τη σχολική χρονιά μας στο νηπιαγωγείο Παραμυθούπολη.

 

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022 – 2023 πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με ψυχολόγο όπου ήρθαν οι γονείς του νηπιαγωγείου και εξέφρασαν τις ανησυχίες τους  σχετικά  με  τη  μετάβαση  των  παιδιών  τους  στο Δημοτικό σχολείο. Να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και η ψυχολόγος βοήθησε τους γονείς  να  καταλαγιάσουν  τις  όποιες  ανησυχίες  τους.  Αυτό  όμως  που  καθησύχασε  πιο  πολύ  τους  γονείς είναι οι επισκέψεις στο Δημοτικό όπου τα ίδια τα παιδιά διαμόρφωσαν άποψη για το πώς λειτουργεί

 

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης ώστε τα νηπιά μας να ξεπεράσουν οποιαδήποτε δειλία και φοβία σχετικά με το μεγάλο σχολείο ( Δημοτικό )  είναι το εφαλτήριο  ώστε τις επόμενες σχολικές χρονιές, αν αποφασίσουμε στο Σ.Δ. για το ίδιο σχέδιο δράσης, να αναπτυχθούν κι άλλες καλές πρακτικές ομαλής μετάβασης και να εμπλουτιστούν οι ήδη υπάρχουσες…Υπάρχουν πάμπολλες ιδέες σχετικά με τον τρόπο που μπορούν και οι δάσκαλοι του Δημοτικού να προσελκύσουν τον πρώτο καιρό τα νήπια ώστε να νιώσουν άνετα στο νέο μεγάλο σχολείο και αν μάλιστα συνεργαστούν νηπιαγωγοι- δάσκαλοι αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε παιδιού, τότε σίγουρα τα παιδιά θα βρουν γόνιμο έδαφος για να αναπτυχθούν και να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στη νέα φάση της σχολικής τους ζωής. Γιατί, ότι και προσπάθεια να γίνει με τη νυν δασκάλα της πρώτης Δημοτικού αν η επόμενη που θα πάρει τα νηπιά μας δεν ενημερωθεί ατομικά για το κάθε παιδί και το χαρακτήρα του δε θα μπορεί νομίζω να αποδώσει το σχέδιο δράσης ομαλής μετάβασης. Θα πρέπει κατα τη γνώμη μου να γνωρίζει ο δάσκαλος της πρώτης δημοτικού κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε παιδιου που θα έχει στην τάξη του το νεο σχολικό έτος.

 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Η αλήθεια ειναι οτι θα μπορούσαμε να πάρουμε μέρος σε κάποια σεμινάρια που θα μπορούσε να οργανώσει η σύμβουλος εκπαίδευσης ή κάποιος άλλος φορέας του Υπουργείου Παιδείας. Αν και νομίζω οτι τη φετινή σχολική χρονιά 2022 – 2023, η σύμβουλος εκπαίδευσης διορίστηκε αργά και δεν υπήρξε χρόνος για τέτοιου είδους επιμορφώσεις. Αν συνεχιστεί το επόμενο σχολικό έτος το σχέδιο δράσης της ομαλής μετάβασης αυτό που θα επιδιώξουμε θα είναι περισσότερες συναντήσεις με ψυχολόγο – γονείς ώστε η συνεχεια και η σταθερότητα στους προτεινόμενους παιδαγωγικούς σκοπούς καθώς και η συμφωνία νηπιαγωγείου – δημοτικού και γονέων στις βασικές θέσεις αγωγής να εμποδίζει τα ρήγματα της μετάβασης από τη μια βαδμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.

 

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Το σχέδιο της ομαλής μετάβασης από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο θα μπορούσε να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά με επίσκέψεις σε πιο πολλά δημοτικά σχολεία της περιοχής του Αιγίου αφού το νηπιαγωγείο μας είναι ιδιωτικό και τα νηπιά μας πηγαίνουν σε διάφορα Δημοτικά σχολεία της Αιγιάλειας. Έτσι θα μπορούσε να συνεχιστεί με τη συνεργασία και άλλων διευθυντών και συγκεκριμένα δύο Δημοτικών που πάρακολουθούν τα πιο πολλά νήπια μετά από εμάς. Το πρώτο Δημοτικό Αιγίου βρίσκεται κοντά μας και γι αυτό αποφασίσαμε να συνεργαστούμε μαζί τους. Ωστόσο με το σχολικό μας λεωφορείο θα μπορούμε το νέο σχολικό έτος 2023 – 2024 να επισκεφτούμε κι άλλα δημοτικά, αν και νιώθουμε ότι οι βασικοί στόχοι που είχαμε θέσει αρχικά, επιτεύχθηκαν…Συμπληρώνοντας όμως κάποιες επιμορφώσεις των νηπιαγωγών μας και με ακόμα μια συνάντηση – ενημέρωση των γονιών με ψυχολόγο θα μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε τη συγκεκριμένη δράση για το νεο σχολικό έτος, ώστε να διαμορφωθεί εικόνα ενότητας, συνέχειας και σύνδεσης μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών βαθμίδων.