• Call : 2691021267, 6937025916

Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ: 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,το σχολείο μας φέτος συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»,όπως ήδη γνωρίζετε.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο διδακτική και εκπαιδευτική δράση,η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων θεματικών κύκλων στο Νηπιαγωγείο.Στόχος είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής,δεξιοτήτων τεχνολογίας επιστήμης στους μαθητές και στις μαθήτριες.

Ενδεικτικά, οι σύγχρονες δεξιότητες περιλαμβάνουν την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ευεξία και την προσαρμοστικότητα, αυτομέριμνα, κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθησηκαι ευαισθησία, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, την επίλυση προβλημάτων,τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό.

Εφαρμογή του προγράμματος:

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκπόνησαν το Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας με βάση το όραμα του νηπιαγωγείου, σταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σχολείου μας.

Το όραμά μας είναι τα παιδιά να αγαπήσουν το σχολείο από το πρώτο σκαλί της εκπαίδευσης. Να είναι χαρούμενα, να μάθουν να εργάζονται, να συνεργάζονται, να παίρνουν πρωτοβουλίες. Να μαθαίνουν ακολουθώντας δημοκρατικές, σύγχρονες και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας. Τα παιδιά να αναπτυχθούν σε όλους τους τομείς γνωστικά, συναισθηματικά, ψυχοκοινωνικά. Το σχολείο να καλλιεργεί αρμονικές σχέσεις και συνεργασία με τους γονείς.

Μια σημαντική παράμετρος που δεν μπορούμε να αγνοήσουμε είναι ο covid 19 που μας στερεί τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε επισκέψεις σε κλειστούς χώρους και να οργανώσουμε ανοιχτές δράσεις στην κοινότητα. Το σχέδιο δράσης του σχολείου μας καταρτίστηκε με ένα θέμα ομπρέλα «Το κλειδί της Ευτυχίας». Φέτος μαζί θα ψάξουμε να
βρούμε το κλειδί της ευτυχίας….Αυτό που κρύβεται σε πράγματα απλά,καθημερινά….Στην υγεία, τη φιλία, τη φύση, τη δημιουργία!!!!

Στον 1ο θεματικό κύκλο «Ζω καλύτερα- Ευ Ζην»

«Το κλειδί της Ευτυχίας ..είναι η σωματική υγεία»Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού «Διατροφή- Άσκηση». Στόχος του προγράμματος η γνωριμία των παιδιών με τις πιο σημαντικές ομάδες τροφίμων, την έννοια της ισορροπημένης διατροφής και άσκησηςκαι της σημασίας αυτών για τη ζωή μας.

Χρονική Διάρκεια: Οκτώβριος-Νοέμβριος

 

Στον 2ο θεματικό κύκλο «Φροντίζω το περιβάλλον»

«Το κλειδί της Ευτυχίας.. είναι η φύση και η οικολογία»Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε δύο άξονες α)ανακύκλωση και β)φυσικές καταστροφές. Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική καλλιέργεια επαφής με τη φύση και η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και κοινωνικής ευθύνης.

Χρονική Διάρκεια: Δεκέμβριος-Ιανουάριος

 

Στον 3ο θεματικό κύκλο «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ»

«Το κλειδί της Ευτυχίας..είναι η κοινωνική υγεία»

Στόχος είναι η καλλιέργεια του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης στουςμαθητές(συνάνθρωποι, ζώα, περιβάλλον, κοινωνική ζωή).Η αξία της προσφοράς.

Χρονική διάρκεια: Φεβρουάριος-Μάρτιος

 

Στον 4ο θεματικό κύκλο «Δημιουργώ και καινοτομώ»

«Από τον κύκλο του νερού στην Υδροδυναμική»Στόχος του προγράμματος είναι η κατανόηση του κύκλου του νερού στη φύση και η δημιουργία κατασκευών που θα αναδείξουν τις ιδιότητες της ροής του νερού(υδροδυναμική).

Χρονική Διάρκεια: Μάρτιος – Απρίλιος

 

Αξιολόγηση μαθητών/τριών:

Τα εργαστήρια δεξιοτήτων εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης .Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους,δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά θεματικό κύκλο, κι έχουν διττό στόχο:την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Σκοπός της αξιολόγησης του Κύκλου Δεξιοτήτων είναι ηεκτίμηση από τον/την εκπαιδευτικό του βαθμού προόδου κάθε μαθητή/τριας μεμονωμένα στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων. Τα φύλλα αξιολόγησης των μαθητών θα μπαίνουν στους φακέλους τους. Λόγω της πανδημίας θα δυσκολευτούμε να έχουμε την εμπλοκή και τη συμμετοχή σας στα προγράμματα, αλλά για την πορεία των εργαστηρίων θα ενημερώνεστε με σχετικές αναρτήσεις στο blog του σχολείου, καθώς και με email.

Σας ευχαριστούμε πολύ!!!