• Call : 2691021267, 6937025916

Εργαστήρια Δεξιοτήτων από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ: 2022-2023

25/9/2022: «Σύνταξη  Ετησίου Σχεδίου Δράσεων για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Στο Αίγιο και στο γραφείο του Κέντρου Προσχολικής  Αγωγής – Νηπιαγωγείο  «Παραμυθούπολη», σήμερα  Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00μ.μ. ο Σύλλογος Διδασκόντων που αποτελείται από τους:

 1. Νικολοπούλου Τρισεύγενη
 2. Σπυροπούλου Μαρία

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει το θέμα “Σύνταξη Ετήσιου  Σχεδίου  Δράσης για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων λοιπόν

Ομόφωνα αποφασίζει

τη συμμετοχή του νηπιαγωγείου “ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ” στην εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2022-2023 και συνάπτει το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Σχολικής Μονάδας ως εξής:

 • Ως κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης ορίζεται η εξοικείωση των νηπίων με τις βασικές δεξιότητες του 21ου αιώνα [μάθησης, αλφαβητισμού και ζωής].
 • Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων θα υλοποιηθούν δράσεις και από τους 4 θεματικούς κύκλους, ενώ η διάρκεια του κάθε θεματικού κύκλου έχει οριστεί σε 7 εβδομάδες [2μήνες].
 • Οι επιλεγμένες δράσεις αντανακλούν τη φιλοσοφία και το όραμα της Σχολικής Μονάδας, ενώ η εμπειρία των εκπαιδευτικών θα αποτελέσει μεταξύ άλλων βοήθεια για την πορεία των εργαστηρίων.
 • Μετά το πέρας των Εργαστηρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση/αποτίμηση των δράσεων και σχετικός αναστοχασμός.
 • Τα βασικά πλεονεκτήματα της Σχολικής Μονάδας που θα βοηθήσουν στο πρόγραμμα είναι τα εξής: α. η πρότερη  εμπειρία των εκπαιδευτικών, β. η συνολική ακαδημαϊκή και επιστημονική κατάρτιση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, γ. η διάθεση συνεργασίας των εκπαιδευτικών για την επίτευξη ενός κοινού οράματος, ε. η επαρκής υλικοτεχνική υποδομή της Σχολικής Μονάδας.

Ως συντονίστρια του Προγράμματος ορίζεται  η εκπαιδευτικός  Νικολοπούλου  Τρισεύγενη.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 2 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι από κοινού θα συνεργάζονται και θα αποφασίζουν για τις δράσεις ανά θεματικό κύκλο.

Συνεργασία θα υπάρξει και με επιλεγμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Τα στάδια υλοποίησης των επιμέρους εργαστηρίων θα ακολουθήσουν κυρίως τη διδακτική προσέγγιση της διαδικασίας του τεχνικού σχεδιασμού[προσδιορισμός ανάγκης,  έρευνα στις ανάγκες του προβλήματος, ανάπτυξη πιθανών λύσεων, επιλογή της βέλτιστης λύσης, επικοινωνία της λύσης,  επανασχεδιασμός]. Παράλληλα, θα αξιοποιήσουμε παιγνιώδεις δράσεις και σύγχρονες στρατηγικές.

Το Σχέδιο Δράσης που έχει ήδη συνταχθεί, θα υλοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο και από τα δύο τμήματα [με μικρές προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του κάθε τμήματος].

Απόφαση  σχετικά με το Σχέδιο Δράσης ανά θεματικό κύκλο[συνοπτικά]:

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΖΩ ΚΑΤΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ

Θέμα: Διατροφή-Υγιεινή

Τίτλος: Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά

ΥΠΟ θεματικές:

 • Το σπίτι των δοντιών
 • Τα δόντια
 • Η διατροφή των δοντιών
 • Η φροντίδα των δοντιών
 • Ο γιατρός των δοντιών

Βασικοί Στόχοι:

 • Να κατανοήσουν τη σχέση στοματικής υγιεινής και υγιεινής διατροφής
 • Να γνωρίσουν τη στοματική κοιλότητα
 • Να κατανοήσουν την αξία της φροντίδας των δοντιών

Διάρκεια: Οκτώβριος-Νοέμβριος

 

2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΦΡΟΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας

Τίτλος: Την ενέργεια μου πίσω, παρακαλώ

ΥΠΟ θεματικές:

 • Γνωριμία με τον ηλεκτρισμό
 • Σπατάλη ενέργειας στο σπίτι, στο σχολείο…
 • Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας
 • Ήλιε, Άνεμε, Νερό. Φτιάξε ενέργεια στο λεπτό!

Βασικοί Στόχοι:

 • Να κατανοήσουν την ενέργεια και τις μορφές της
 • Να εντοπίσουν τη χρήση της ενέργειας στην  καθημερινότητά τους
 • Να ανακαλύψουν την αναγκαιότητα εξοικονόμησης  ενέργειας
 • Να καλλιεργήσουν “ενεργειακή” & “περιβαλλοντική”  συνείδηση

Διάρκεια: Δεκέμβριος-Ιανουάριος

3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Θέμα: Σεβασμός  στη διαφορετικότητα

Τίτλος:  “Το σχολείο μια αγκαλιά, για τα διαφορετικότητα”

ΥΠΟ θεματικές:

 • Ας γνωριστούμε ξανά –Μοιάζουμε ή διαφέρουμε;
 • Εμείς και οι ….Άλλοι
 • Της ζωής μας οδηγός…ο αλληλοσεβασμός

Βασικοί Στόχοι:

 • Να συνειδητοποιήσουν τις ατομικές διαφορές
 • Να κατανοήσουν ότι οι διαφορές εμπλουτίζουν τη ζωή
 • Να αποκτήσουν εν συναίσθηση
 • Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα συναισθήματα των άλλων
 • Να προτείνουν τρόπους έμπρακτης υποστήριξης  ατόμων που βιώνουν διακρίσεις κι αποκλεισμό

Διάρκεια:  Φεβρουάριος-Μάρτιος

 

4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Θέμα: STE[A]M και εκπαιδευτική ρομποτική

Τίτλος: Η Γη ….γυρίζει

ΥΠΟ θεματικές:

 • Ας γνωρίσουμε τους πλανήτες
 • Γνωριμία με το ρομπότ “beebot”
 • O ήλιος μας, η πηγή της ζωής μας…
 • Ήλιε, Γη, Σελήνη…μέρα ή νύχτα;

Βασικοί Στόχοι:

 • Να γνωρίσουν τους πλανήτες
 • Να γνωρίσουν την κίνηση της γης
 • Να κατανοήσουν την εναλλαγή ημέρας και νύχτας
 • Να εξοικειωθούν με τη ρομποτική και τον προγραμματισμό

Διάρκεια: Απρίλιος-Μάιος

Το Παρόν πρακτικό διαβάστηκε μεγαλόφωνα  και στη συνέχεια υπογράφηκε και από τις 2 εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας.

Οι  νηπιαγωγοί

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ